Jesteś tutaj: Regulamin

WŁAŚCICIEL SKLEPU

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.nooboo.pl jest:
BIURO PROJEKTOWE MARTA LASIK
ul. Naramowicka 219a/1, 61-611 Poznań.
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców  NIP: 599-232-93-54, REGON: 300339597.

ZASADY OGÓLNE

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie  to przedmioty wykonane ręcznie pod zamówienie Klienta. Są to produkty nowe i wolne od wad, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie artykuły NOOBOO podlegają ochronie praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1.Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
2.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
3.Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia  w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury.
2.W momencie złożenia zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych. Wskazana wyżej wiadomość („Potwierdzenie otrzymania zamówienia”) stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
3.Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu w/w. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
4.Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z    odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu. W niniejszej sprawie    Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
5. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po wpłacie przez Zamawiającego 100% zadatku na konto wskazane przez Sklep.
6.Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

1.Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
a) przelewem bankowym lub kartą kredytową, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Tpay.com
b) przelewem bankowym bezpośrednio na nr konta Sprzedawcy wskazany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia  (ING 32 1050 1520 1000 0097 0726 8364).
2. Dowodem dokonania zakupu jest faktura, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną lub papierową. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klienta powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

WYSYŁKA TOWARÓW

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży i kosztów przesyłki, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności (tj. za pomocą serwisu Tpay.com, bądź zwykłym przelewem internetowym).
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są kolejnego dnia roboczego. Maksymalny czas realizacji to 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
3. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD Poland Sp. z o. o. oraz przy wykorzystaniu usługi „Poczty Polskiej”, w zależności od wybranej przez Klienta opcji. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia oraz na stronach sklepu. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu ze Sklepem, istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w miejscu wskazanym przez Sklep.
4. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki, natomiast przy wyborze przesyłki za pośrednictwem „Poczta Polska”- do 3 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin dostarczenia zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za terminowe dostarczenie przesyłki, który leży po stronie firmy spedycyjnej DPD oraz Poczty Polskiej.
6. Zamówienia o wartości powyżej 500,00 (słownie: pięćset złotych), wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.

REKLAMACJE TOWARÓW

1.Produkty oferowane w Sklepie są nowe i oryginalne. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
3. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
4. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio – wybrał opcję dot. reklamacji na punkcie Poczty Polskiej, z którego odbiera przesyłkę.

ZWROTY TOWARÓW

1.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie wykonywane są ręcznie na zlecenie Klienta. Zarówno kolory oraz kształty wybierane są indywidualnie przez Klienta w momencie składania zamówienia.
2. Towar wykonany na indywidualne zamównie Klienta nie podlega zwrotowi.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i  wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.

ZAPISY KOŃCOWE

1.Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówienia. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.